Drilling Rig
O LE LUMANAI E FAAMANUIA I LE MATA.UIGA O LE SOLAFOLA, ATINA'E FEAGAI.